0,00 € 0Item(s)
Doprava zadarmoDoprava
1€
Zadarmo
Pri nákupe za 30€ za 50€

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:
Ing. Ľubomír Čupka TATRAPET, export-import, chovateľské potreby
Nám. Osloboditeľov 75/14, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 10854380
IČDPH: SK1020475731
E-mail: tatrapet@tatrapet.sk
Telefonický kontakt: 044/5522946

Kupujúci:
Akákoľvek fyzická a právnická osoba.

 1. Objednanie tovaru:

  Tovar si môžete objednať:

  1. V e-shope http://www.tatrapet.sk
  2. Emailom: info@tatrapet.sk
  3. Telefonicky: 0905 939 958

  Po obdržaní vašej objednávky vám obratom dáme (emailom alebo telefonicky) vedieť výšku poštovného vzhľadom na váhu a hodnotu objednaného tovaru. Tovar posielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom na dobierku. Po vašom potvrdení zásielky vám tovar zašleme do 5 – 10 prac. dní. Po potvrdení zásielky sa kupujúci zaväzuje, že tovar zaplatí vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok. Kupujúci tovar zaplatí pri prebratí zasielky poštovnou alebo kuriérnou dobierkou, prípadne bankovým prevodom pred odoslaním tovaru. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený doklad z registračnej pokladne alebo faktúra. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 2. Dodanie tovaru

  Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu:

  1. poštou
  2. kuriérom
  3. prípadne inou formou prepravy

  Vždy hľadáme najvýhodnejší spôsob prepravy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie.

 3. Platobné podmienky

  1. Pri nákupe prostredníctvom e-shopu Tatrapet nie je stanovená minimálna cena jedného nákupu.
  2. Predávajúci umožňuje kupujúcemu a kupujúci je oprávnený zvoliť si pri zadávaní objednávky jednu z nasledovných možností spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a ostatných nákladov s tým súvisiacich:
   1. hotovostná platba pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere alebo od kuriéra pri dodávaní tovaru,
   2. bezhotovostná platba pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere alebo od kuriéra pri dodávaní tovaru prostredníctvom platobnej karty akceptovanej predávajúcim,
   3. online platba kartou (cardpay),
   4. úhrada faktúry na účet predávajúceho v prípade vystavenia faktúry.
  3. Pokiaľ si kupujúci v prípade donášky na ním určený čas zvolí hotovostnú alebo bezhotovostnú platbu pri prevzatí tovaru a platba sa v dôsledku jeho neprítomnosti neuskutoční, má predávajúci právo spoplatniť ďalší výjazd kuriéra za účelom prevzatia platby za dodaný tovar sumou 5,-eur.
  4. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú alebo inú obdobnú platbu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Uvedené oprávnenia je predávajúci oprávnený využiť najmä, avšak nie výlučne v prípadoch, ak si objednáva tovar kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný tovar. V prípade, ak je tovar doručovaný kupujúcemu opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.
  5. Po uhradení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví predávajúci kupujúcemu o uhradení daňový doklad, ktorý kupujúcemu zašle elektronickou poštou, prípadne iným spôsobom, o ktorý požiada kupujúci. V prípade platby pri osobnom odbere alebo pri platbe kuriérovi odovzdá daňový doklad predávajúci kupujúcemu pri odbere tovaru.
  6. Predávajúci si dovoľuje týmto upozorniť kupujúceho na možnosť výskytu odchýlky pri zaokrúhľovaní konečnej sumy objednaného tovaru spôsobenú softvérovým systémom, pričom sa jedná o zaokrúhľovanie smerom nahor i nadol. Všetky odchýlky, ktoré sa vyskytnú pri takomto zaokrúhľovaní, a sú v neprospech kupujúceho, sa budú riešiť individuálne a to na základe požiadavky kupujúceho.
  7. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
 4. Vrátenie tovaru

  Zakúpený tovar je možné vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitý, kompletný,nepoškodený a v nepoškodenom obale s priloženým dokladom z registračnej pokladne, záručným listom a návodom na použitie. Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený. Náklady za dodanie tovaru sa nevracajú. Peniaze pošleme na účet, prípadne na adresu kupujúceho.

 5. Reklamácia

  Záruka na tovar je 24 mesiacov podľa platných predpisov SR. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Zároveň musí byt priložený aj bloček z registračnej pokladne alebo faktúra.Reklamácia v záručnej dobe je bezplatná.Reklamácia je vybavená do 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru.Reklamácie sa nevzťahujú na tovar,ktorý bol poškodený nesprávnym používaním, mechanickým poškodením alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo nedodržaním návodu na používanie. Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR. Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií, sa postupuje podľa Reklamačného poriadku, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.